1974’TEN GÜNÜMÜZE SETRMS
%70 'e Varan İndirim Fırsatı!
%70 'e Varan İndirim Fırsatı!
%70 'e Varan İndirim Fırsatı!
 • %70 'e Varan İndirim Fırsatı!
 • %70 'e Varan İndirim Fırsatı!
 • %70 'e Varan İndirim Fırsatı!
 • %70 'e Varan İndirim Fırsatı!
 • %70 'e Varan İndirim Fırsatı!
 • %70 'e Varan İndirim Fırsatı!
 • %70 'e Varan İndirim Fırsatı!
 • %70 'e Varan İndirim Fırsatı!
 • %70 'e Varan İndirim Fırsatı!

Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU

Sayın Müşterilerimiz, Üyelerimiz ve Ziyaretçilerimiz, Setre Konfeksiyon Tekstil Kuyumculuk Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş (“Setrms” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR

Mağaza Ziyaretlerinizde;

Güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntülerinizi,

Alışverişiniz Kapsamında;

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad) Adresiniz, İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi), Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli (kredi kartı, nakit) ve ödeme detayları), Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde; kredi kartı bilgileriniz (Setrms tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır), Faturada bulunmasını istemeniz halinde (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri) Fatura içerikleri, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı ) ve ödeme detayları (taksit miktarı)

Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Durumunda;

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad) İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

Web Sitesi Ziyaretlerinizde

Web Sayfasını kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Web Sayfasındaki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler)

Ayakkabı ve terlik dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket içerikleri, , eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri,

Pazarlamaya esas bilgileriniz (doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, web sayfası kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, adres ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Setrms tarafından; Mağazalarımızda bulunan cihaz ve kameralar vasıtası ile, Mağaza, üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, web sitesi üzerinden elde edilen verileriniz ile, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya elektronik sistemler vasıtası ile alınan Elektronik Ticari İletişim İzniniz çerçevesinde işlenmektedir.

Setrms tarafından kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesi uyarınca aşağıdaki amaçlara göre işlenmektedir.

Açık Rızanıza Bağlı olarak;

 • Verdiğiniz izin ile size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, yapılabilmesi amacı ile,

Kanundan kaynaklı sebeplerle;

 • Kanuni zorunluluk gereği, fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Web üzerinde Mesafeli Satış Sözleşmesi dahil sözleşmelerin kurulması amacı ile,
 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi vs.) yerine getirilebilmesi amacıyla bilgilerinizi kaydetmek amacıyla
 • Web Sitesi üzerinde üyelik süreçlerinizin yönetilmesi amacı ile,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
 • Tüketici hakları gereğince, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel süreçlerden faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla
 • Güvenlik kamerası görüntülerinizi Mağazalar ’da gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, Setrms ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla
 • Tekstil ürünlerinde ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket içerikleri pazarlama ve satış süreçlerinin raporlama ile oluşturulması amacı ile,

 KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Setrms olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da ürünlerle ilgili uzmanlık gerektiren bazı hizmetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla, kişisel verilerin aktarımının gerekmesi halinde, Kanun’un 8. Maddesinde yer alankişisel veri aktarımına ilişkin işleme şartları yerine getirilmesi kaydı ileyurtiçi ve yurtdışında bulunan tedarikçi ve iş ortakları ile yapılan sözleşmelere dayanılarak,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar ile,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Setrms tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu hizmeti sağlayan üçüncü kişiler ile paylaşmaktayız.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; aşağıda yer alan yöntemlerle Setrms’e başvurarak,

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Setrms’in söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan kvkk@setrms.com.tr e-posta adresine Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan veya Setrms’in aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: İvedikköy Mahallesi Anadolu Bulvarı 1490 Sokak 2/1 Yenimahalle/ANKARA 06378

Telefon :  0850 668 0707

AÇIK RIZA BEYANI

Yukarıdaki aydınlatma metnini okudum, bilgilerinizin doğruluğunu teyit ettikten sonra cep telefonunuza gönderilen kodu kasiyere söylemeniz üzerine açık rıza/ticari iletişim izni verme işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Elektronik Ticari İletişim İzni Beyanı ve Açık Rıza Beyanı

Verdiğim bilgiler neticesinde tarafıma elektronik ticari ileti gönderilmesine verdiğim iletişim bilgilerim ile ileride güncellemem halinde güncel iletişim bilgilerim üzerinden elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay veriyorum.

İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğiniz elektronik iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğim, açık rızama dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rızamı her zaman geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabileceğim hususlarında da bilgilendirildim/biliyorum.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.